مخاطبی در پیامی، خاطره‌ای از پروسه چندماهه تعویض کارت ملی‌اش بیان کرد.

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»: مخاطبی در پیامی، خاطره‌ای از پروسه چندماهه تعویض کارت ملی‌اش بیان کرد.

این مخاطب به روزنام کیهان پیام داده که «به دفاتر خدماتی سنندج برای تعویض کارت ملی هوشمند مراجعه نمودم! اسم پدرم در کارت ملی عبدا… است و در شناسنامه عبدالله! و همین امر باعث شده که پروسه چند ماهه تعویض شناسنامه طی شود و بعد کارت ملی صادر شود!»

انتهای پیام/

برچسب ها