چهارمین جلسه دادگاه محمدهادی رضوی ‌داماد محمد شریعتمداری وزیر کنونی رفاه به عنوان یکی از متهمین پرونده تخلفات بانک سرمایه صبح امروز برگزار شد.

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»: چهارمین جلسه دادگاه محمدهادی رضوی ‌داماد محمد شریعتمداری وزیر کنونی رفاه به عنوان یکی از متهمین پرونده تخلفات بانک سرمایه صبح امروز برگزار شد.

دادگاههایی که با حاشیه متعددی همراه بود، از تیپ مذهبی او در دادگاه تا آغاز دفاعیات با سلام و صلوات و اظهار نظر در مورد خون شهدا و عزت کشور!

او در جلسات قبلی دادگاه انگشتری در دست داشت اما نکته قابل توجه این بود که او در جلسه امروز آن انگشتر را بر انگشت نداشت؛ موضوعی که می تواند سهوی باشد و یا شاید با توجه به انتقادات اخیر به تیپ مذهبی او این نکته را مدنظر قرار داده و از انگشتر استفاده نکرده است.

انتهای پیام/

برچسب ها