اصلاحات قانونی دولت عربستان برای رفع موانع گردشگری آغاز شد.

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»: اصلاحات قانونی دولت عربستان برای رفع موانع گردشگری آغاز شد.

بخش مهمی از این اصلاحات به حوزه فرهنگی بر می‌گردد برای مثال قوانین مرتبط با پوشش زنان گردشگر تغییر کرده و یا هتل‌ها دیگر منعی با اقامت زنان و مردان غیر متاهل در محل مشترک ندارند.

انتهای پیام/

برچسب ها