کد خبر: 1807

در لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، برای زوجی که با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود، مجازات در نظر گرفته شده است.

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»: چندی پیش بود که «قوه قضائیه» لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را به دولت ارسال کرد.

اخبار مرتبط: به دستور قوه قضائیه، این سریال‌ها نباید در صداوسیما بازپخش شوند

در ماده ۳۲، این لایحه برای زوجی که با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود، مجازات در نظر گرفته شده است.

براساس این لایحه چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، مرد به حبس درجه پنج، محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود که مجازات درجه ۵ شامل، حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی می‌شود.

همچنین بر اساس این لایحه، چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او شود، مرد به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم خواهد شد.

به گزارش «صبح‌شد»، براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکومیت به مجازات درجه شش شامل، حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شود.

در تبصره ماده ۳۲ این لایحه همچنین تاکید شده که درصورتی که هر یک از رفتار‌های فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود.

انتهای پیام/

برچسب ها