روز گذشته اخبار شبانگاهی گزارشی در مورد معایب تجمع های اعتراضی پخش کرد؛ در این گزارش که به بهانه برخی از تجمع‌های در سطح کشور به خاطر تغییر قیمت بنزین  پخش شد نوجوانی حرکات عجیبی انجام شد و نکته جالب اینکه این حرکات از رسانه ملی نیز پخش شد.

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»: روز گذشته اخبار شبانگاهی گزارشی در مورد معایب تجمع های اعتراضی پخش کرد؛ در این گزارش که به بهانه برخی از تجمع‌های در سطح کشور به خاطر تغییر قیمت بنزین  پخش شد نوجوانی حرکات عجیبی انجام شد و نکته جالب اینکه این حرکات از رسانه ملی نیز پخش شد.

انتهای پیام/

برچسب ها