مدتیست سیمای جمهوری اسلامی مسابقات مشابهی را درشبکه های مختلف نمایش میدهد که شرکت کننده در ازای پاسخ به چند سوال معدود با راهنمایی ومشورت تا سقف صدمیلیون تومان جایزه می‌دهد، البته اسپانسر برنامه هزینه آن راتامین می‌کند و سود قابل توجهی را هم علاوه برهزینه عوامل بدست می آورد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری‌وتحلیلی «صبح‌شد»، مدتیست سیمای جمهوری اسلامی مسابقات مشابهی را درشبکه های مختلف نمایش میدهد که شرکت کننده در ازای پاسخ به چند سوال معدود با راهنمایی ومشورت تا سقف صدمیلیون تومان جایزه می‌دهد، البته اسپانسر برنامه هزینه آن راتامین می‌کند و سود قابل توجهی را هم علاوه برهزینه عوامل بدست می آورد.

اینکه حسرت میلیون‌ها نفری که درخانه هایشان لنگ یک میلیون تومان وام هستند تانیازهای ضروریشان را تهیه کنند، چقدر بر جامعه و رفتار متقابل آحاد مردم نسبت بهم تاثیرمنفی میگذارد به کنار، ترویج روحیه درآمد لحظه ای فراوان و مفت و فوری بدست آوردن ثروت، باروحیه کاروفعالیت مفید چقدر به نفع جامعه است.

به یاد داریم سالهای پیش مقام معظم رهبری درجمع مدیران رسانه ملی، آنان را ازترویج مسابقاتی که با پاسخ های ساده مبلغی رابه شرکت کننده مسابقه میدادند نهی کردند و این ضعف را موجب کاهش روحیه کار و فعالیت و ترویج شانس و اقبال در بدست آوردن درآمد تلقی کردند.

نگاه پرحسرت جمع زیادی ازخانواده ها و کودکان به برندگان این برنامه ها، که بدون زحمت پول کلان بدست می آورند، از رونق انداختن فرهنگ کار و پس انداز و تشویق درآمد بی زحمت و شانسیست که برای جامعه ما شاید سم مهلک باشد.

حتی درتربیت دینی ما، خوردن غذا در حضوردیگران یامعابر با فرض اینکه ممکن است فرد گرسنه ای ببیند وت وانایی تهیه غذا را نداشته باشد کاملا نهی شده است.

اینکه رسانه ملی برای تولید برنامه متکی به مشارکت بخش خصوصیست، دلیل موجهی نیست تا مسابقات تقلیدی از آنسوی مرزها را که ریشه در آزمندی و فرهنگ بخت آزمایی و شانس دارد دربین مردم، ناخودآگاه رواج دهیم.

سابقا پدران ما اگر در منزل کباب یا غذای بوداری درست می‌کردند تا به همسایگان تعارفی از آن غذا نمیدادند، ازگلویشان پایین نمی‌رفت، اکنون اما درحضور میلیون‌هابیننده، به یک‌نفر که با انواع ارفاق به چندسوال پاسخ می‌دهد ۱۰۰ میلیون می‌دهیم چه موج حسرت وسرخوردگی و ضدیت با فرهنگ کار را گسترش می‌دهد.

انتهای پیام/

برچسب ها