دکتر آتنا ناصری در آیین رونمایی از کتاب زن توسعه یافته، با بیان اینکه در این کتاب مسئله فردی یک زن بدون در نظر گرفتن فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی آن مدنظر است، تصریح کرد: در این کتاب زن به تنهایی مقابل توسعه قرار گرفته و راه های رسیدن به آن را بحث می کند.

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»: دکتر آتنا ناصری در آیین رونمایی از کتاب زن توسعه یافته، با بیان اینکه در این کتاب مسئله فردی یک زن بدون در نظر گرفتن فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی آن مدنظر است، تصریح کرد: در این کتاب زن به تنهایی مقابل توسعه قرار گرفته و راه های رسیدن به آن را بحث می کند.


آتنا ناصری متخصص روانشناسی سلامت یا روانشناسی پزشکی در آیین رونمایی از کتاب زن توسعه یافته، گفت: در این کتاب توسعه از درون وجود یک زن دیده شده است.

وی با بیان اینکه زن در این کتاب با بدن و‌ روان خود مدنظر است، افزود: متاسفانه حوزه سلامت بازار مکاره ای شده که هر دستگاهی سعی در ورود و سواستفاده از آن از حیث تبلیغات را دارد.

دکتر ناصری با تاکید بر اینکه در این کتاب مسئله فردی یک زن بدون در نظر گرفتن فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی آن مدنظر است، تصریح کرد: در این کتاب زن به تنهایی مقابل توسعه قرار گرفته و راه های رسیدن به آن را بحث می کند.

وی با بیان اینکه اگر توسعه مدنظر باشد باید از خود فرد شروع شود، گفت: به خانم خانه دار در این کتاب توصیه شده که ابتدا به بدن خود بپردازد بدنش را بررسی کند آزمایش بدهد، تحت غربالگری قرار بگیرد زیرا اگر موانع فرد به فرد برداشته شود در آن زمان هزینه سر بار سلامت جامعه کاهش می یابد و در نهایت این زن به کل جامعه کمک کرده است.

دکتر ناصری با تاکید بر اینکه رویکرد کتاب علمی است اما همه جامعه می توانند از آن بهره ببرند، افزود: متاسفانه برخی سواستفاده ها از بخش سلامت جامعه ایجاب می کند که بگوییم در بخش سلامت فقط باید متخصصان امر اظهار نظر کنند زیرا سلامت حوزه ای تخصصی بوده و نباید دستخوش تبلیغات و سیستم های که اهداف سلامت را پوشش نمی دهدقرار بگیرد.

وی با بیان اینکه ما زن باید با زنانگی درون خود به مردانگی بیرون کمک کند، گفت: مرد و زن مکمل یکدیگر بوده و سعی در نفی وجود مرد نداریم باید هر کدام به تکامل خود بیاندیشیم.

دکتر ناصری با تاکید بر اینکه وفاداری رسانه این است که حقایق هر چند که اندک طرفدار و مخاطب داشته باشد باز هم منتشر کند، افزود: عزم فردی برای رسیدن به توسعه لازم است اما مخاطب در این کتاب همه زنان هستند.

وی با بیان اینکه هر تریبونی باید مسئله را مطرح و پس از آن راه حل نیز ارایه کند، گفت: در این کتاب بسیاری از مسائل ریز شده و تاکید شده که توسعه باید از فرد آغاز شود.

دکتر ناصری تاکید کرد: در تمام کتاب تلاش شده توسعه را از آسیب های رشد مضمون نگه دارم و به سه مولفه تولید ثروت ، توزیع عادلانه ثروت و تفکر برای نسل های آینده توجه شده است.

دکتر ناصری با تاکید بر اینکه زن توسعه یافته به دنبال دروغ های شاخ دار فمینیست ها راه نمی افتد، گفت: زن باید خود واقعی اش را زیست کند یعنی جامعه عمومی انتظار نابجایی نباید از وی داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به نقش مرد نیز به عنوان مکمل زن در این کتاب توجه شده یا خیر، افزود: هر نوشتاری محدودیت های دارد باید از این سودا دست برداریم یک اثر باید به همه موضوعات بپردازد از این رو با توجه به بضاعت محدود نوشتاری تهیه شده اما زن موجودی نیست که مجرد باشد.

انتهای پیام/

برچسب ها