کد خبر: 2675

جنب شدن به صورت عمدی، چه به واسطه نزدیکی با همسر، ملاعبه‌ی با او و یا هر طریقی دیگری (مثل:استمناء، جنب شدن به واسطه نگاه به عکس یا فیلم و ...)، مانند نوشیدن آب یا خوردن غذا، روزه را باطل می‌کند.

جنب شدن به صورت عمدی، چه به واسطه نزدیکی با همسر، ملاعبه‌ی با او و یا هر طریقی دیگری (مثل:استمناء، جنب شدن به واسطه نگاه به عکس یا فیلم و …)، مانند نوشیدن آب یا خوردن غذا، روزه را باطل می‌کند.

جماع موجب ابطال روزه می‌شود مگر آنکه کمتر از ختنه گاه وارد شود. در جماع لازم نیست که حتما منی خارج شود، زیرا همان دخول، روزه هر دو طرف را باطل می‌کند؛ بنابراین نزدیکی با همسر، حرام نیست، بلکه شکستن روزه به صورت عمدی اشکال دارد و موجب کفاره عمدی (شصت روز برای یک روز یا یا شصت فقیر را طعام دادن برای هر روزی که انسان روزه خود را به عمد افطار کند) می‌شود.

پس از اذان مغرب تا قبل از اذان صبح، نزدیکی حرام نیست و زوجین باید قبل از اذان صبح غسل کرده و پس از پاک شدن، روزه بگیرند. خداوند متعال در ماه مبارک رمضان برای مسلمانان سخت نگرفته است، فقط نظمی داده است که آن‌ها بتوانند بر قوا و خواهش‌های نفسانی خود کنترل داشته باشند و کنترل خود را نیز به امر خدا بسپارند.

اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی، با زن خود شوخی و بازی کند، اگر به خارج نشدن از منی خود اطمینان دارد، اگر چه اتفاقا منی خارج شود، روزه او صحیح است. اما اگر اطمینان ندارد، در صورت بیرون آمدن منی، روزه او باطل خواهد شد.

برچسب ها