نماینده مجلسی در گفت‌وگو با صبح شد مدعی شده که تنها ۲ درصد مدیران خودروی خارجی سوار می شوند، او در ادامه البته خودروی ویتارا جزو خودروهای خارجی ندانسته است.

«صبح‌ شد»:  نماینده مجلسی در گفت‌وگو با صبح شد مدعی شده که تنها ۲ درصد مدیران خودروی خارجی سوار می شوند، او در ادامه البته خودروی ویتارا جزو خودروهای خارجی ندانسته است.

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: ۲ درصد مدیران خودروی خارجی سوار می شوند

در این پادکست گفت‌وگوی این نماینده را مورد بررسی قرار دادیم

– گوینده انسیه آبشاری

 

برچسب ها