کد خبر: 2812

شب گذشته عصرجدید رامی‌دیدم،گذشته از اینکه از دکور تا وله یا چینش وتعداد داوران تا نقش بلا فایده‌ی کمک مجری که بطورکامل کپی نسخه فرنگیست، یک ایراد بزرگ به چشم می‌خورد.

«صبح‌ شد»: شب گذشته عصرجدید رامی‌دیدم،گذشته از اینکه از دکور تا وله یا چینش وتعداد داوران تا نقش بلا فایده‌ی کمک مجری که بطورکامل کپی نسخه فرنگیست، یک ایراد بزرگ به چشم می‌خورد.

معمولا اینگونه برنامه های استعدادیابی دراروپا و آمریکا، یافتن افرادمستعد است که بوسیله معرفی وتربیت کارشناسان بتوانند در جامعه بدرخشند وذخایر هنری، فرهنگی وعلمی جامعه را قوت بخشند.

اما متاسفانه انتخاب داوران، عموما کسانی است که درکار خود سالها تجربه اندوخته اند وکارحرفه ای می‌کنند که البته حضورشان در برنامه بازارشان راگرم‌ترمی‌کند اما انتخاب برای مرحله بعد، به شدت با فلسفه استعداد یابی در مغایرت است، یک آدم کارکشته درحرفه خود، بعد از این برنامه چه مسیری می‌رود، همان راهی که تاحالا رفته و منبع روزی اش بوده است.

نفس چنین برنامه هایی پیداکردن آدمهای مستعد وناشناخته است که استعدادشان شکوفا شود،

فرض کنید یک خواننده معروف در این مسابقه شرکت کند و به مراحل بالاتر هم برود، در این حالت چه استعدادی ازجامعه کشف وشکوفا شده است، اگرعزیزان اصل جدید بیشتر المان های برنامه راکپی پیست کرده اند کاش درهدف گذاری هم کارکپی رارعایت میکردند که هدف بسیارخوبی می‌شد، حضورشعبده باز یاخواننده یا آکروبات باز حرفه ای و امثال ان برای تنوع خوب است ولی انتخاب آنان بعنوان برنده داوران، نقض غرض است واستعداد وانگیزه را در غیر حرفه ای میکشد.

انتهای پیام/

برچسب ها