کد خبر: 438

چند دسته انتقاد وجود دارد که نه تنها کمکی به اصلاح ایراد نمیکند بلکه شدیدترین تاثیرات منفی را در روحیه فرد ایجاد میکند.

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»: فرهنگ هولاکویی:چند دسته انتقاد وجود دارد که نه تنها کمکی به اصلاح ایراد نمیکند بلکه شدیدترین تاثیرات منفی را در روحیه فرد ایجاد میکند.

شرمنده کردن

به آن دسته از انتقاداتی گفته میشود که هیچ هدف سازنده ای ندارد افراد موفق در روابط از این نوع انتقاد ها استفاده نمی کنند.
تو خیلی قد کوتاهی، صدایت خیلی خش دارد.

 انتقاد نا مشخص

به آن دسته از انتقادها گفته میشود که فرد انتقاد کننده دلیل دقیق انتقاد را بیان نمیکند. انتقاد خیلی کلی که فرد مقابل نمى تواند بفهمد که کجای کارش واقعا ایراد دارد.

شام امشب خوشمزه نبود.

 انتقاد بدون ارائه پیشنهاد

به انتقاد هایی گفته میشود که هیچ راهنمایی برای اصلاح رفتار داده نمیشود.

حرف زدنت به دلم نمیشیند.

سرزنش

فرد انتقاد کننده بدون اینکه به شرایط طرف مقابل واقف باشد از او انتقاد می کند و دلایلی مثل تنگی وقت، اوضاع مالی و … در نظر نگرفته شده باشد.

لباست خیلی چروک است.

تاکید روی نقاط منفی

فرد انتقاد کننده نقاط مثبت کار را در نظر نگرفته و فقط به جنبه های منفی قضیه تکیه میکند.
سالاد شام ترش بود.

 تهدید کردن

انتقاد هایی که با “وگر نه” مطرح میشود. وقتی در اصلاح رفتار، متوسل به تهدید شدید بدانید که یا انتقاد شما اثر نخواهد داشت یا به روابط متقابلتان صدمه خواهد زد.
این کار را نکن وگر نه برایت فلان چیز را نمیخرم.

انتهای پیام/

برچسب ها