خواستگاری دارم که پدرش به شدت پولدار است. پسرش که در دانشگاه من را دیده، از طریق واسطه هایی تلاش برای ارتباط گرفت اما من حتی برای شناخت بیشتر هم راضی به ارتباط نشدم. حالا که با خانواده اش به خواستگاری ام آمده، متوجه شدیم که اهل کار نیست. چه کنم؟

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»:رضا زیبایی | روان شناس: خواستگاری دارم که پدرش به شدت پولدار است. ماشین آن چنانی دارند و خانه ای دو هزار متری. پسرش که در دانشگاه من را دیده، از طریق واسطه هایی تلاش برای ارتباط گرفت اما من حتی برای شناخت بیشتر هم راضی به ارتباط نشدم. حالا که با خانواده اش به خواستگاری ام آمده، متوجه شدیم که اهل کار نیست. البته ثروت پدرش برای ۱۰۰ نسل بعد ما هم بس است و می گوید که پسرم را پشتیبانی ۱۰۰ درصدی می کنم. خودم موافق این ازدواجم ولی خانواده ام می گویند مردی که اهل کار نباشد، خوب نیست. چه کنم؟

 

نکته مهم و قدری عجیب که بدان اشاره کردید، نتیجه گیری سریع شما و خانواده تان درباره اهل کار نبودن خواستگارتان است. بر چه اساس و شواهد و مستنداتی به این نتیجه رسیدید؟ احتیاط کنید و درباره آن تامل و دقت بیشتری به خرج دهید. مشورت با فرد خبره چاره کار است و حتی دریافت مشاوره قبل از ازدواج.

   شیفته ثروت داماده شده اید یا شخصیت اش؟

نکته دیگر به نظر وجود اختلاف طبقاتی بارزی است که بدان اشاره کردید به ویژه به خاطر استفاده از عباراتی مثل «۱۰۰ نسل بعد ما» و «ماشین آن چنانی و خانه دو هزار متری» و … . مراقب باشید وجود اختلاف طبقاتی وسوسه انگیز و آرزوها ورویاهای شما که قرار است در خانه یاد شده به اغنا  برسند، انگیزه شما برای ازدواج نباشند چراکه ازدواج صرفا علاقه و اشتیاق نیست بلکه اصولا مبتنی بر مهارت همسرداری و کسب شناخت دقیق از جنس مخالف است. بی تردید دارایی خوب و خانه عالی و رفاه در کیفیت زندگی موثر است ولی مهم تر از آن دارایی فکری و شخصیتی دوطرف است که حظ آن ها را از داشته ها صدچندان می کند و بالعکس. سوال مشخص و واقع بینانه از شما این است: آیا شیفته ثروت و مکنت آقا داماد شده اید یا شخصیت و منش وی؟ درباره آقا داماد به نظر پاسخ مشخص است ولی درباره شما چندان مشخص نیست. از سویی به اهل کار نبودن وی اشاره کردید و از سویی موافقت برای ازدواج، وجود این تناقض می تواند خطر ساز باشد. توصیه من این است که در باب چرایی ازدواج با این پسر با خود صادق باشید و اگر در نهایت نتوانستید تصمیم مشخصی بگیرید با فرد خبره ای که خواستگار شما را نیز ملاقات کند مشورت کنید.

   دلیل تصمیم خواستگارتان برای ازدواج با شما چیست؟

نکته بعدی، چرایی میل و خواسته آقا داماد و خانواده وی در ازدواج با شماست. چرا حاضرند از طبقه اقتصادی به نظر پایین تری(البته جسارت نباشد) همسر گزینی کنند؟ چه مولفه و متغیری در شما و خانواده شما دیده اند که اصرار به این ازدواج دارند یا خیر ممکن است عشق آتشین و اصرار مبتنی بر خودشیفتگی آقا داماد، والدین وی را مجبور به تن دادن به این ازدواج کرده است. در مجموع انتزاع علل فرضی و اصلی ماجرا کمک بسیاری به اعتبار تصمیم شما و خواستگارتان خواهد کرد. با توجه به نکات مطرح شده، امید  است که شما بتوانید تصمیم معتبری برای مهم ترین مرحله زندگی خود بگیرید.

انتهای پیام/

برچسب ها