مریم باقی همسر محمد قوچانی که سردبیری، 8 نشریه توقیف شده، «مردم امروز»، «همشهری ماه»، «شرق»، «هم‌میهن»، «شهروند امروز»، «ایراندخت»، «اعتماد ملی» و «آسمان» را برعهده داشته اعلام کرد که جمعه شب، منزلشان مورد دستبرد یک دزد قرار گرفته است.

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»:مریم باقی همسر محمد قوچانی که هم اکنون سردبیر روزنامه سازندگی را برعهده دارد و پیش تر سردبیری، ۸ نشریه توقیف شده، «مردم امروز»، «همشهری ماه»، «شرق»، «هم‌میهن»، «شهروند امروز»، «ایراندخت»، «اعتماد ملی» و «آسمان» را برعهده داشته اعلام کرد که جمعه شب، منزلشان مورد دستبرد یک دزد قرار گرفته است.

«برخی از رسانه های اصولگرا از جمله خبرگزاری تسنیم با توجه به این آمار از او به عنوان رکورددار توقیف یاد می کند.»

مریم باقی در این خصوص می نویسد: تصور کنید جمعه شبی درخانه نشسته اید. فرزندان تان تلوزیون تماشا می کنند و شما و همسرتان هم مشغول مطالعه و کار خود هستید. منتظرید تا چای دم بکشد و در کنار هم بنوشید. این ها تنها دلخوشی های کوچک باقی مانده ماست؛ همین دور هم نشینی های ساده در خانه و محیط امن آن. حالا فکر کنید در این حالت، از اتاق شما صدایی می آید در حالی که شما و همسر و فرزندان تان کنار هم هستید. در اتاق را باز می کنید که ببینید قضیه از چه قرار است و یک غریبه در آن می بینید که از پنجره خانه وارد شده. چه حالی به شما دست می دهد؟ جمعه شب، همین شب گذشته در همین حال بودیم که محمد بعد از شنیدن صدا از اتاق، رفت تا ببیند چرا صدای باز شدن در کمد می آید در حالی که ما کنار همدیگریم. ناگهان وسط اتاق مرد غریبه درشت اندامی را می بیند. فریاد می زند و ناسزا می گوید و مرد از پنجره می گریزد.

وی ادامه می دهد: من در چند ثانیه ای که به اتاق برسم از فریادهای محمد می لرزیدم و بعد از اینکه فهمیدم قضیه چیست تمام اندامم سست شد و نزدیک بود از حال بروم. مرد غریبه قفل پنجره را شکسته و وارد شده بود به نیت سرقت… اما من خدا را شکر می کردم که او با محمد، گلاویز نشد و یا آسیب جسمانی به او نزد. آن دزد از خدا بی خبر نمی دانست اگر از پنجره، سر از اتاق کتابخانه در آورد اما در جاهای دیگر خانه هم چیزی ذی قیمت تر از همان کتاب ها نبود.

باقی علاوه بر این می افزاید: این را گفتم تا تجهیزات ایمنی خانه هایتان را تقویت کنید به خصوص نزدیک عید.

او همچنین تصویر زیر را منتشر کرده و نوشته دزد با این کتابخانه مواجه شده بود.

انتهای پیام/

برچسب ها