معصومه ابتكار  معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با انتشار عکس زیر نوشت: «صدایی که حین پرواز از کابین خلبان در هواپیما پیچید، مثل همیشه نبود. کاپیتان فهیمه احمدی دستجردی خلبان پرواز تهران-مشهد صحبت می کرد؛پرواز بسیار خوبی بود.»

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»: معصومه ابتكار  معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با انتشار عکس زیر نوشت: «صدایی که حین پرواز از کابین خلبان در هواپیما پیچید، مثل همیشه نبود. کاپیتان فهیمه احمدی دستجردی خلبان پرواز تهران-مشهد صحبت می کرد؛ مسلط و متواضع… جای شما خالی، پرواز بسیار خوبی بود.»

 

انتهای پیام/

برچسب ها