محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین، امروز و بعد از حدود یک دهه از استقبال سرد علی کریمی می گوید.

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»:  محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین، امروز و بعد از حدود یک دهه از استقبال سرد علی کریمی می گوید.

«کریمی یک مقدار با من…»، احمدی نژاد ضمن بیان این جمله می افزاید: «با علی کریمی شوخی کردم، حس کردم علی کریمی از من فاصله می گیرد. تصویری از من در ذهنش داشت که خوب نبود.»

رئیس جمهور پیشین ایران در ادامه اضافه می کند: «تصویری از من در ذهنش داشت که اگر خودم هم آن تصویر را می‌دیدم خوشم نمی‌آمد.»

انتهای پیام/

برچسب ها