• thumbnail

    تبلیغ مهاجرت به کانادا در روزنامه کیهان+عکس

    روزنامه کیهان در شماره امروز خود، آگهی‌ ویزای کانادا را منتشر کرد، هرچند صفحه نیازمندی‌ روزنامه ها لزوما از سیاست های روزنامه تبعیت نمی‌کند اما با توجه به حضور حسین شریعتمداری در این روزنامه انتشار چنین آگهی‌ای در این روزنامه به دور از انتظار بود.