دربارهء ما


پایگاه خبری-تحلیلی «صبح شد»

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: «احسان گل محمدی»

|زیر نظر شورای سردبیری|

 دارای پروانه فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری به شماره ۸۵۷۱۵

info@sobhshod.ir

|      ۰۹۱۲۴۸۸۷۷۹۷     |
------------------------------------------------------------------------------