صبح شد | خبر بدون خط قرمز 10 آذر 1400 ساعت 13:55 https://www.sobhshod.ir/gallery/5439/1/زندگی-روزانه-تهران -------------------------------------------------- عنوان : زندگی روزانه در تهران -------------------------------------------------- از مجموعه زندگی روزانه در تهران که خبرگزاری فرانسه همزمان با آغاز مذاکرات هسته ای در وین منتشر کرده است. متن :