چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۴
کد مطلب : ۷۵۱۶
plusresetminus
بالاخره‭ ‬عیسی‭ ‬زارع‌پور‭ ‬وزیر‭ ‬ارتباطات‭ ‬از‭ ‬طرحی‭ ‬که‭ ‬مدتهاست‭ ‬فقط‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬دلهره‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬انداخته‭ ‬عقب‭ ‬نشینی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬طرحی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬طرح‭ ‬صیانت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬تصویب‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬اساسا‭ ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬اینترنت‭ ‬ملی‭ ‬نداریم‭.‬‮»‬‭ ‬اما‭ ‬طرح‭ ‬صیانت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی،‭ ‬طرحی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬کارآمدن‭ ‬دولت‭ ‬جدید‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬کرد‭.‬
طرح فیلتر اینترنت به کجا رسید؟
بالاخره‭ ‬عیسی‭ ‬زارع‌پور‭ ‬وزیر‭ ‬ارتباطات‭ ‬از‭ ‬طرحی‭ ‬که‭ ‬مدتهاست‭ ‬فقط‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬دلهره‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬انداخته‭ ‬عقب‭ ‬نشینی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬طرحی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬طرح‭ ‬صیانت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬تصویب‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬اساسا‭ ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬اینترنت‭ ‬ملی‭ ‬نداریم‭.‬‮»‬‭ ‬اما‭ ‬طرح‭ ‬صیانت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی،‭ ‬طرحی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬کارآمدن‭ ‬دولت‭ ‬جدید‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬کرد‭.‬
طرحی‭ ‬که‭ ‬عنوان‭ ‬می‌شد‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬ملی‭ ‬کردن‭ ‬اینترنت،‭ ‬دیوار‭ ‬کشی‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬و‭ ‬فیلتر‭ ‬شدن‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬قدم‭ ‬برخواهد‭ ‬داشت‭. ‬از‭ ‬همین‭ ‬رو‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬نگرانی‌های‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عصری‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬کارها‭ ‬با‭ ‬اینترنت‭ ‬سرو‭ ‬کار‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورد‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کارشان‭ ‬اینترنتی‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬مسئولان‭ ‬امر‭ ‬و‭ ‬موافقان‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬عنوان‭ ‬می‌کردند‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬نیست‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬صیانت،‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬فیلتر‭ ‬شود‭ ‬بلکه‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬سروسامان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬حین‭ ‬هم‭ ‬وزیر‭ ‬ارتباطات‭ ‬مدام‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬بالای‭ ‬اینترنت‭ ‬سخن‭ ‬می‌گفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تضاد‭ ‬با‭ ‬طرحی‭ ‬بود‭ (‬صیانت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭) ‬که‭ ‬عده‌ای‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آن‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬هستند‭. ‬اما‭ ‬وضعیت‭ ‬زمانی‭ ‬نگران‭ ‬کننده‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬اخیر‭ ‬اینترنت‭ ‬کشور‭ ‬دچار‭ ‬اختلال‭ ‬و‭ ‬بعضا‭ ‬قطع‭ ‬شد‭. ‬اگرچه‭ ‬مسئولان‭ ‬اختلال‭ ‬فنی،‭ ‬قطعی‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬آتش‌سوزیدریکیازحوضچه‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬را‭ ‬علت‭ ‬اصلی‭ ‬قطعی‭ ‬اینترنت‭ ‬عنوان‭ ‬کردند‭ ‬اما‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬مسجل‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬قطعی‌ها‭ ‬دلیلی‭ ‬جز‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬صیانت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬ندارد‭ ‬وگرنه‭ ‬نباید‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬کوتاه‭ ‬برای‭ ‬چندمین‭ ‬بار‭ ‬اینترنت‭ ‬کشور‭ ‬دچار‭ ‬اختلال‭ ‬شود‭. ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬این‌ها‭ ‬کندی‭ ‬سرعت‭ ‬اینترنت‭ ‬هم‭ ‬مزید‭ ‬بر‭ ‬علت‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬برخی‌ها‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬برسند‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬اینترنت‭ ‬کشور‭ ‬ملی‭ ‬شود‭. ‬البته‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اینترنت‭ ‬کشورمان‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬مطلوبی‭ ‬قرار‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬طبق‭ ‬آخرین‭ ‬اظهارات‭ ‬عیسی‭ ‬زارع‌پور،‭ ‬وزیر‭ ‬ارتباطات‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬پی‭ ‬برد‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬طرح‌شان‭ ‬که‭ ‬صیانت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬است‭ ‬عقب‭ ‬نشینی‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬> چیزی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ااینترنت‭ ‬ملیب‭ ‬نداریم

وزیر‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬فن‌آوری‭ ‬اطلاعات‭ ‬درباره‭ ‬آخرین‭ ‬وضعیت‭ ‬‮«‬طرح‭ ‬صیانت‮»‬‭ ‬گفته‭ ‬است‭: ‬یک‭ ‬عده‭ ‬بالاخره‭ ‬جوسازی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬نان‭ ‬می‌خورند‭ ‬و‭ ‬اِلا‭ ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬طرح‭ ‬صیانت‮»‬‭ ‬تصویب‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بخواهد‭ ‬اجرایی‭ ‬شود‭. ‬عیسی‭ ‬زارع‌پور‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬ایلنا،‭ ‬درباره‭ ‬این‌که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتفاقات‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬شبکه‭ ‬مخابراتی‭ ‬کشور‭ ‬بحث‌هایی‭ ‬پیرامون‭ ‬ارتقاء‭ ‬امنیت‭ ‬این‭ ‬شبکه‭ ‬مطرح‭ ‬شد،‭ ‬وزارت‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬فن‌آوری‭ ‬چه‭ ‬اقداماتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬بحث‌هایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ارتقاء‭ ‬امنیت‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬کشور‭ ‬پیگیری‭ ‬می‌کنیم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬فضایی‭ ‬امن‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کارهای‭ ‬مردم‭ ‬فراهم‭ ‬کنیم‭. ‬وزیر‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬فن‌آوری‭ ‬اطلاعات‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬اخیر‭ ‬یک‭ ‬کنفرانس‭ ‬داشتیم‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬کنفرانس‭ ‬امنیت‭ ‬تاب‌آوری‭ ‬شبکه‭ ‬ملی‭ ‬اطلاعات‮»‬‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ظرفیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سخت‌افزار‭ ‬و‭ ‬نرم‌افزار‭ ‬وجود‭ ‬داشت،‭ ‬بررسی‭ ‬کردیم‭. ‬پنل‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬وی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬تمامی‭ ‬همفکری‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کنفرانس‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬کارهایی‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬امنیت‭ ‬زیرساخت‭ ‬ارتقاء‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬زیرا‭ ‬زندگی‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فضا‭ ‬وابسته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اطلاعات‭ ‬شخصی،‭ ‬سازمانی‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بستر‭ ‬تبادل‭ ‬می‌شود‭ ‬حتماً‭ ‬امنیت‭ ‬مقوله‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جزء‭ ‬اولویت‌های‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬ارتباطات‭ ‬است‭. ‬زارع‌پور‭ ‬درخصوص‭ ‬آخرین‭ ‬وضعیت‭ ‬‮«‬اینترنت‭ ‬ملی‮»‬‭ ‬گفت‭: ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬اینترنت‭ ‬ملی‭ ‬نداریم‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬‮«‬طرح‭ ‬صیانت‮»‬‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬چیزی‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬طرح‭ ‬صیانت‭ ‬تصویب‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اسم‭ ‬نداریم‭. ‬یک‭ ‬عده‭ ‬بالاخره‭ ‬جوسازی‭ ‬می‌کنند،‭ ‬بازی‭ ‬می‌کنند،‭ ‬نان‭ ‬می‌خورند‭ ‬و‭ ‬اِلا‭ ‬چیزی‭ ‬تصویب‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بخواهد‭ ‬اجرایی‭ ‬شود‭. ‬

البته‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬عقب‭ ‬نشینی‭ ‬دلیل‭ ‬دیگری‭ ‬چون‭ ‬ماموریت‭ ‬رئیسی‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬ارتباطات‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬اختلالات‭ ‬اینترنت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اختلالات‭ ‬اینترنت‭ ‬ابراهیم‭ ‬رئیسی‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬گفته‭ ‬بود‭: ‬‮«‬وزارت‭ ‬ارتباطات‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬و‭ ‬جدیت،‭ ‬وضعیت‭ ‬اختلالات‭ ‬شبکه‭ ‬ارتباطی‭ ‬و‭ ‬اینترنت‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬همراه‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬پیگیری‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬خللی‭ ‬در‭ ‬خدمات‌رسانی‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کارها‭ ‬و‭ ‬مشاغلی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬جریان‭ ‬دارد،‭ ‬
 ایجاد‭ ‬نشود‮»‬‭.‬
https://sobhshod.ir/vdca.6n0k49nmi5k14.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما