خالکوبی اراذل  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۵۶
۴
واکسیناسیون در ایران  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۵۹
۸
تحت تعقیب کرونا  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۷
۷
تصاویر لات‌های تهران  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۷
۹
بی توجهی مجلس به کرونا!  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۶
۶
تنهایی اجباری  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ شهريور ۱۳۹۹ ۱۲:۳۹
۵
آرزوهای بزرگ؛ کوچک  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ شهريور ۱۳۹۹ ۱۲:۳۲
۵
سلامت همه آفاق در سلامت توست  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ شهريور ۱۳۹۹ ۱۲:۲۳
۵