از امروز ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت‌های خارجی جای خود را به ارزهای نیمایی با حدود دو برابر قیمت خواهد داد، موضوعی که مقام مسئول مسبب آن را خبرنگاران می‌داند.

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»: از امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت‌های خارجی جای خود را به ارزهای نیمایی با حدود دو برابر قیمت خواهد داد.

خبرنگار از مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت، می پرسد که این موضوع به گرانی‌ها دامن نمی‌زند؟ و او اینگونه پاسخ می‌دهد: یادتان باشد که خود شما رفتید و برنامه ساختید، ما که با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می کردیم.

این مقام وزارت صنعت ادامه می‌دهد: چه کسی در جامعه نشر داد که گوشت ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد صف شده و گوشت حاصل از این طرح به دست همه نمی رسد؟

خبرنگار به او می گوید که رسانه ها به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد نکردند، انتقاد آنها به توزیع نامناسب گوشت حاصل از این ارز بود.

این مقام مسئول در ادامه در واکنش به این اظهار نظر خبرنگار نیز می گوید: «اشتباه رسانه ها همینجا بود»

انتهای پیام/

برچسب ها