کد خبر: 2681

بوسیدن همسر در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟

پاسخ مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد یا کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد، و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون آید، روزه او باطل است.

 

توضیح المسائل امام قدس سره مسئله ۱۶۵۷

برچسب ها